Alleycat Bjkzl+BKB // 2018-27-01 – 15:30

Cyklo závod městem v nejhnusnějším období roku. Nekompromisně naprosto mimo sezónu. Start Bajkazyl Brno, projet všechny checkpointy, konec v Bike Kitchen Brno.
Mapku dostanete na startu, v cíli bude čekat teplé jídlo, pivo a promítání dokumentu B.I.K.E. http://www.imdb.com/title/tt0478097/
Nezapomeňte helmy a teplé hadry.
Blatníky v zimě respektujeme a nebudou penalizovány ani zesměšňovány.

Registrace __ od 15:30 (2018-27-01) dílna Bajkazyl Brno
Start ________ 16:00
Kategorie ___ muži fix, muži zbytek, ženy fix, ženy zbytek
Startovné ___ 30kč

Těšíme se na vás. _posádka Bike Kitchen Brno + Bajkazyl Brno

https://www.facebook.com/events/295731380934907/

 


Bike race in the city in the cruelest weather. Start at Bajkazyl brno, ride through all the checkpoints and finish in Bike Kitchen Brno.
Map will be provided at the start of the race. In the finish you will be greeted with warm food, beer and screening of a documentary B.I.K.E.http://www.imdb.com/title/tt0478097/
Do not forget you helmets and warm clothes.
We respect mudguards in winter and the will not be penalised nor laughed at.

Registration ____ from 15:30 (2018-27-01) at Bajkazyl Brno workshop
Race start ______ 16:00
Categories _____ men fixed, men rest, women fix, women rest
Starting fee _____ 30kč

See you soon _Bike Kitchen Brno + Bajkazyl Brno crew

Leave a Reply